Product

Stapels handgeschreven inspectieformulieren die nauwelijks leesbaar zijn. Het is de nummer één ergernis van vele facilitair managers. Ondanks de beschikbare software voor het identificeren van handschriften worden er dagelijks nog vele ‘papieren’ inspectieformulieren handmatig ‘in de computer’ ingevoerd. Soms zelfs door anderen dan diegenen die de formulieren hebben ingevuld. Bij het handmatig of zelfs software-ondersteunt overzetten van formulieren is de invoerfoutmarge groot.

Vragenlijsten

Foto: Eric

Met LogicInspect kan men grootschalig informatie vergaren en door middel van analyse daar allerlei conclusies uit trekken. Het gaat in dat proces om drie factoren: de hoeveelheid data, de mate van voldoen aan juistheidscriteria waarmee de data binnenkomen en opgevraagd worden, en de diversiteit van de data. Daarnaast speelt ook de mogelijkheid tot statistische analyse een belangrijke rol.

Inspectierapporten

Introductie

Het maken van inspectierapporten is een vak apart. Bij LogicInspect begrijpen we dat maar al te goed. Een inspectierapport moet volledig zijn, consistent en de aanbevelingen moeten de basis zijn voor structurele verbeteringen of het inkoopproces ondersteunen. Inspectierapporten die u met behulp van de LogicInspect-software maakt zijn betrouwbaar gedocumenteerd bewijsmateriaal, volledig en juist. U wilt geen vuistdikke rapporten. Het doel is kwaliteit niet kwantiteit. Goede inspectierapporten zijn niet alleen noodzakelijk voor documentatie, maar vooral om precies te begrijpen wat er gedaan moet worden. Uiteindelijk draait het om de follow up van het rapport. Het primaire doel is dus documenteren en de resultaten te communiceren.