Audio podcasts

Het nieuwe inspecteren: LogicInspect

Gebouwen worden dagelijks geïnspecteerd, op heel veel verschillende onderdelen.  Wat is de huidige bouwkundige staat? Wat moet er onderhouden worden? Wat gaat dit kosten, zowel op de lange als korte termijn? Deze vragen en vele andere, hangen af van het type gebouw. Betreft het een huis, een kerk, een wolkenkrabber, fabriek  of een school? Al deze variabelen zorgen ervoor dat er veel verschillende soorten inspectieformulieren ingevuld, uitgeprint  en - om een inspectierapport te maken – ingevoerd moeten worden in een computer.


Het elektrotechnisch inspectierapport als juridisch document

Elektrotechnische inspectierapporten worden juridisch steeds belangrijkere documenten. Dit onder meer door het terugtreden van de overheid. Maar bij rechtszaken na brand, ongevallen of gevolgschade door uitval van installaties, blijken de elektrotechnische rapporten aan alle kanten te rammelen. Dat is de ervaring van verschillende experts, die bij elektrotechnische geschillen worden ingeschakeld door rechters en advocaten.


Customer Innovation

In 2016 zullen er niet alleen blogs van Hans Smit zelf gepubliceerd worden, maar ook blogs van schrijvers uit het netwerk van Hans Smit. Vandaag aan het woord Henk Vaars, die overigens op ‘eigen titel’ schrijft zoals dat heet.

Marion Debruyne, 297 blz.

Uitgeverij LannooCampus


Vernieuwend

Weet u het nog? 2002. We investeerden in allerlei internetprojecten en internetondernemingen. Het bleek achteraf één grote zeepbel. Na die crisis gingen we over op de orde van de dag. We hadden daar verstandiger mee kunnen omspringen en lessen kunnen leren en ons gedrag kunnen aanpassen. Was die zeepbel een voorloper van de crisis waarin we nu sinds 2008 verkeren? Een belangrijke les die wij ervan hebben geleerd is om niet af te wachten op verandering. Neem de inspectiewereld waarvan we deel uit maken.


Duurzaamheid

Het kunnen meten en vaststellen van kosten en opbrengsten die voortkomen uit duurzaam werk, zijn belangrijke indicatoren bij het evalueren van de procedures die een organisatie gebruikt. Er zijn boeken vol geschreven over duurzaamheid. Een beetje online boekwinkel heeft zo’n vierhonderd alleen al Nederlandstalige titels op de virtuele plank liggen; over duurzame ontwikkeling, duurzaam ondernemen, duurzame techniek, et cetera.


Innovatie

LogicInspect is niet zomaar ontstaan. Het komt voort uit het denken en doen rondom een innovatietraject.

LogicInspect werkt samen met een aantal facilitaire dienstverleners die op hun beurt weer diensten verlenen aan soms zeer grote ondernemingen. De medewerkers van LogicInspect zijn er zich van bewust dat direct of indirect een zeer grote groep mensen elke dag weer met LogicInspect te maken heeft. Het bedrijf neemt alle medewerkers in het hele netwerk serieus en stimuleert hen in het geven van feedback op alle processen waarin LogicInspect een rol speelt. Door deze open houding zijn de afgelopen jaren vele slimme en geldbesparende innovaties ontstaan. Het management van LogicInspect weet als geen ander dat alle praktisch toepasbare ideeën uit eigen kring komen. In een innovatieve organisatie ontstaan de beste ideeën meestal op de werkvloer en niet in een directiekamer.


Kostenreductie

Kent u een organisatie waarbij het niet belangrijk is om de uitgaven in de gaten te houden? Wie over uitgaven en kosten nadenkt, denkt ook al gauw na over het verminderen van uitgaven. Maar wat voor effecten heeft bezuinigen? Zomaar in het wilde weg bezuinigen heeft weinig zin. Meten is weten. Achteraf concluderen dat er op de verkeerde zaken bezuinigd is verhoogt juist de kosten. Wie besparen wil zal eerst moeten meten wat er zich in de organisatie afspeelt op een bepaald gebied. Van belang is om te bezien wat u wel en niet gaat meten.


Het Product

Stapels handgeschreven inspectieformulieren die nauwelijks leesbaar zijn. Het is de nummer één ergernis van vele facilitair managers. Ondanks de beschikbare software voor het identificeren van handschriften worden er dagelijks nog vele ‘papieren’ inspectieformulieren handmatig ‘in de computer’ ingevoerd. Soms zelfs door anderen dan diegenen die de formulieren hebben ingevuld. Bij het handmatig of zelfs software-ondersteunt overzetten van formulieren is de invoerfoutmarge groot.


Facilitair management

Facilitair management is zo’n breed vakgebied dat we behoefte hebben om te laten zien op welke plek LogicInspect staat in de facilitaire wereld. Wat ons betreft vervult de facilitair manager de rol van business manager, vastgoedmanager, organisatiedeskundige, duurzaamheidsmanager, ICT-manager en financieel manager. LogicInspect is een nichespeler in die grote facilitaire wereld. Als je complexe facilitaire organisaties bestudeert kenmerken deze zes domeinen LogicInspect:


Vragenlijst

Met LogicInspect kan men grootschalig informatie vergaren en door middel van analyse daar allerlei conclusies uit trekken. Het gaat in dat proces om drie factoren: de hoeveelheid data, de mate van voldoen aan juistheidscriteria waarmee de data binnenkomen en opgevraagd worden, en de diversiteit van de data. Daarnaast speelt ook de mogelijkheid tot statistische analyse een belangrijke rol.


Pagina's