Vragenlijsten

By on
Foto: Eric

Met LogicInspect kan men grootschalig informatie vergaren en door middel van analyse daar allerlei conclusies uit trekken. Het gaat in dat proces om drie factoren: de hoeveelheid data, de mate van voldoen aan juistheidscriteria waarmee de data binnenkomen en opgevraagd worden, en de diversiteit van de data. Daarnaast speelt ook de mogelijkheid tot statistische analyse een belangrijke rol.

LogicInspect gebruikt vragenlijsten als meetinstrument en daarom is het belangrijk dat elke vragenlijst van zeer goede kwaliteit is. Wie na het lezen van onderstaande tips nuchter nadenkt komt een heel eind.

  • de vragenlijst moet meten wat u wilt dat hij meet
  • de vragenlijst moet niet uitnodigen tot sociaal wenselijke antwoorden
  • de vragenlijst dient kort en krachtig te zijn
  • de vragenlijst dient eenduidig te zijn, niet voor meerdere uitleg vatbaar
  • Het taalniveau van de vragenlijst moet aansluiten bij het taalniveau van de dienstverlener op de werkvloer

Bij het ontwikkelen van vragenlijsten is de introductie ervan aan de dienstverleners die met de vragen gaan beantwoorden net zo belangrijk als het opstellen van de vragenlijsten zelf. Onbelangrijke zaken of toevoegingen dienen worden weggelaten. Een dienstverlener moet weten waar hij is, in een vragenlijst. Moet hij nog 3 of 0 vragen beantwoorden? Het lijkt voor de hand liggend: stel geen onnodige vragen. Zet soortgelijke vragen bij elkaar in één scherm. Laat gecontroleerd toe dat dienstverleners zelf vragen mogen toevoegen of standaardiseren, maar wees hen voor en zorg dat zoveel als mogelijk ‘nodige’ vragen en bijbehorende meerkeuze-antwoorden in de software zijn ingevoerd. Maak de vragen niet te gemakkelijk. Zorg ervoor dat er zo min mogelijk vragen en antwoorden zijn die je zonder er bij te hoeven nadenken zo invult. Wees voorzichtig met voorgeprogrammeerde antwoorden waarbij geldt dat de dienstverlener alles moet aanklikken wat van toepassing is. Ga zinvol om met het toevoegen van foto’s. Geef altijd aan met wie dienstverlener op de werkvloer contact kan opnemen bij problemen.

Er zijn drie manieren voor het opstellen van vragen.

  • De trechterbenadering
  • De inspanningsbenadering
  • De sectiebenadering

Bij de trechterbenadering is de volgorde van vragen van algemeen tot specifiek. De vragen die algemeen van aard zijn staan in het begin van de vragenlijst, de meer gedetailleerde vragen staan verderop. Bij de inspanningsbenadering staan de wat moeilijkere vragen verderop. Gesloten vragen waarbij de dienstverlener slechts een antwoord hoeft aan te vinken zijn wat makkelijker dan open vragen, waarbij de dienstverlener daadwerkelijk een antwoord moet intypen. Het eenvoudigste format is de vragen indelen in logische groepen. Dit is de sectiebenadering. Bij deze benadering worden de vragen op basis van een gemeenschappelijk doel (bijvoorbeeld alle vragen en antwoorden over de staat van een object) ingedeeld.

Er is geen enkele vragenlijst-format dat past in alle gevallen. De benaderingen sluiten elkaar niet uit. Het ontwerpen van een vragenlijst is een mengeling van de hier genoemde richtlijnen. LogicInspect is uniek vanwege de vrijheid die het biedt als het gaat om zelf je vragen op te stellen, we maken hiervoor gebruik van de laatste multimediale technieken; foto’s en video-opnames met de smartphone kunnen als aanvullend bewijs dienen. LogicInspect biedt haar faciliteiten zowel lokaal als in-the-cloud aan.